Algemene voorwaarden

Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 Alle aanbiedingen op onze bestelsite zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
2.1 Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste adresgegevens, het juiste e-mail adres en betalingsgegevens.

Overmacht
3.1 Wij kunnen, in geval van overmacht, de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat wij verplicht zijn tot schadevergoeding. Wij dienen u echter in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
3.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ons kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

Kwaliteit van geleverde producten
4.1 Tussen de beeldschermweergave van het door u geleverde beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. Fifo Color is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen de op een beeldscherm getoonde voorbeelden en het eindresultaat.
4.2 Wij wijzen u er op dat de kwaliteit van het gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, de toegepaste compressie als de eventuele beeldbewerking kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit. De producten welke van uw bestanden worden vervaardigd zullen, conform de door u via de site aangegeven criteria, worden geleverd.

Productassortiment
5.1 Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen kleine afwijkingen bestaan.

Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten
6.1 Beeldmateriaal dat wordt gebruikt valt volledig onder de Nederlandse regelgeving omtrent copyright. Dit Copyright en alle verantwoordelijkheden liggen volledig bij de fotograaf.
6.2 De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij Fifo Color. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de klant ligt en aan alle in Nederland geldende wetten en regels voldoet.

Recht
7.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Herroepingsrecht
8.1 In Nederland heeft elke consument een herroepingsrecht op een aankoop op afstand. De producten van Fifo Color zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit gepersonaliseerde fotoproducten betreffen.

Levertijd
9.1 Alle opdrachten worden binnen 5 werkdagen na bestelling en betaling door ons verzonden (tenzij anders aangegeven).
Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de order.

Garantie
10.1 Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen 8 dagen na levering, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de order, of wanneer dit niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardig product.

Scooter verkoop

Scooter verhuur